Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Vos MAaike - Waterstraat zn - verbouwen van een zonevreemd weekendverblijf

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020077610

mevrouw Maaike Vos heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemd weekendverblijf.

De aanvraag heeft als adres kadastraal gekend als Lille, (afd. 3) sectie D 412 C en (afd. 3) sectie D 412 E.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.  Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29 juni 2020 tot en met 28 juli 2020 ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: dinsdag 23 juni 2020