Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Geo-Ex BVBA - Zand 37 - verkavelen van een perceel in 4 loten

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019113334

Stijn Geens namens GEO-EX BVBA heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van een perceel in 4 loten

De aanvraag heeft als adres Zand 37 kadastraal gekend als Lille, (afd. 2) sectie B 57 T en (afd. 2) sectie B 57 V

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 13 januari 2020 tot en met 11 februari 2020  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be

Datum van het bericht: donderdag 09 januari 2020