Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning De Ark - Boonhof zn - Bouwen van 7 woningen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019111487

Peter Vanommeslaeghe namens DE ARK NV SO heeft een aanvraag ingediend voor:  tedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 7 woningen.

De aanvraag heeft als adres Boonhof zn - kadastraal gekend als , (afd. 2) sectie E 264 E3.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 13 januari 2020 tot en met 11 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: donderdag 09 januari 2020