Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - DANIPEDI NV - Wechelsebaan 70-76 - regulariseren van meergezinswoning en verleggen van een voetweg

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019151078

Roger Joannes P Willemsens namens DANIPEDI NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het regulariseren van een meergezinswoning en verleggen van een voetweg.

De aanvraag heeft als adres Wechelsebaan 70, 72, 74 en 76 kadastraal gekend als Lille, (afd. 1) sectie E 212 F2, (afd. 1) sectie E 210 V, (afd. 1) sectie E 210 Y, (afd. 1) sectie E 212 P2, (afd. 1) sectie E 212 G2, (afd. 1) sectie E 212 L2 en (afd. 1) sectie E 212 S2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het  college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 13 januari 2020 tot en met 11 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: donderdag 09 januari 2020