Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Van Dijck August - Turnhoutsebaan zn - ophogen vna een terrein

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019147929

de heer August Van Dyck heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het ophogen van een terrein.

De aanvraag heeft als adres Tunrhoutsebaan zn - kadastraal gekend als Gierle, (afd. 3) sectie B 364 A.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 13 januari 2020 tot en met 11 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: donderdag 09 januari 2020