Nieuws

Bonifaas Mellaerts eerste ereburger van Lille

Bonifaas Mellaerts nadat hij het ereteken heeft opgespeld gekregen

Bonifaas Mellaerts is de eerste ereburger van onze gemeente. Op maandagavond 4 november 2019 heeft onze burgemeester Marleen Peeters het ereteken overhandigd aan Bonifaas in het bijzijn van zijn familie.

Bonifaas Mellaerts was gewapend weerstander tijdens de Tweede Wereldoorlog. HijĀ  verzamelde inlichtingen over de Duitse troepenbewegingen en bracht verschillende geallieerde piloten in veiligheid. Hiervoor is hij bekroond met diverse medailles.

Als blijk van respect en uit dankbaarheid voor zijn uitzonderlijke inzet voor onze gemeente heeft hij de titel ‘Ereburger van Lille’ gekregen.

Datum van het bericht: maandag 04 november 2019