Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning EG Retail - E34 tankstation Z- het aanpassen en aanbrengen van de nodige publiciteit horend bij een benzinestation ten gevolge van het gebruik van nieuwe concepten en merknamen door concessiehouder

Omgevingsloket nummer : OMV_2019091347

Johan Wallaert namens EG RETAIL (BELGIUM) BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. 

Kort omschreven gaat het over aanpassen en aanbrengen van de nodige publiciteit horend bij een benzinestation ten gevolge van het gebruik van nieuwe concepten en merknamen door de concessiehouder. 

De aanvraag is kadastraal gekend als , (afd. 3) sectie E 354/2 A. 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie van de Provincie Antwerpen. Dienst Omgevingsvergunningen: tel: 03 224 64 81 

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be Hierbij kan u terecht voor meer info. 

De aanvraag ligt van 2 september 2019 tot en met 1 oktober 2019  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille. 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: donderdag 29 augustus 2019