Nieuws

Optimalisatie vistrap op de Aa

Visdoorgang VMM

Heel wat vissoorten in Vlaanderen zijn bedreigd of verdwenen. Constructies verhinderen dat ze hun voortplantingsgebieden kunnen bereiken, hun leefgebied kunnen uitbreiden en waterlopen kunnen herkoloniseren.

Deze migratieknelpunten worden in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk weg gewerkt. Dit kan door de aanleg van visdoorgangen. Zo’n visdoorgang, bekkentrappen gaan nu aangelegd worden op de Aa ter hoogte van de bestaande vistrap op de Aa.

Vanaf donderdag 29 augustus vatten er werken aan voor de aanleg van zes bekkentrappen. Deze werken zullen ongeveer drie weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Op woensdag 28 augustus zal er al gestart worden met de stuw af te laten om een dam te kunnen plaatsen om de nevengeul tijdelijk droog te zetten. Dit zal ongeveer een twee dagen duren. Nadien zal de stuw terug op normaal peil gezet worden.

Na uitvoering van de werken wordt de zone terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Voor meer vragen over deze werken kan je terecht bij de Vlaamse Milieumaatschappij

T 03 205 81 28 - Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen

Datum van het bericht: maandag 26 augustus 2019