Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevinsvergunning - Severins-Peeters - Houtzijde 131 - verbouwen van een zonevreemde woning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019093551

de heer Adriaan Severins en mevrouw Elena Peeters heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemde woning

De aanvraag heeft als adres Houtzijde 131 kadastraal gekend als Lille, (afd. 1) sectie C 232 T

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

(*) Bij de aanvraag is een milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

dat al goedgekeurd werd

dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 11 augustus 2019 tot en met 9 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondzaken, op volgend adres:

Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: donderdag 01 augustus 2019