Nieuws

bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Daems Dennis - Heggekapel 84 - bouwen van een woning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019087727

A.RCHI WUYTS BVBA en de heer Dennis Daems heeft een aanvraag ingediend voor:

  • ? stedenbouwkundige handelingen
  • ? de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning + voorzien van een droogzuiging

De aanvraag heeft als adres Heggekapel 84 kadastraal gekend als , (afd. 4) sectie B 350 Z4

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

(*) Bij de aanvraag is een milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

dat al goedgekeurd werd

dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 5 augustus 2019 tot en met 3 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondzaken, op volgend adres:

Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: woensdag 31 juli 2019