Nieuws

bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Van den Brande kris - Beersebaan 53 en 57 - bouwen van woongelegenheid met 4 appartementen, carports en parkeerplaatsen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019090397

de heer Kris Van den Brande heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een appartementsgebouw met 4 woongelegenheden en 2 carports + parkeerplaatsen.

De aanvraag heeft als adres Beersebaan 53 en 57 kadastraal gekend als Gierle, (afd. 3) sectie C 695 N2, (afd. 3) sectie C 695 P2 en (afd. 3) sectie C 695 Z.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

(*) Bij de aanvraag is een milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

dat al goedgekeurd werd

dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 5 augustus 2019 tot en met 3 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondzaken, op volgend adres:

Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: woensdag 31 juli 2019