Nieuws

Apostolinnenpad wordt woonerf

Apostolinnenpad

Op maandag 19 augustus start de heraanleg van de Apostolinnenpad. Tijdens de duur van de werken, vermoedelijk tot vrijdag 13 september 2019, is er geen verkeer mogelijk via het Apostelinnenpad. Het kruispunt met Heiend is afgesloten van 19 augustus tot 6 september.

De werken

De rijweg van het Apostolinnenpad wordt volledig opnieuw aangelegd. De aansluiting met het Heiend nemen we ook mee.

We maken van de gelegenheid gebruik om ook de regenwaterriolering te vernieuwen. Tijdens de duur van de werken zal er geen verkeer mogelijk zijn via het Apostolinnenpad. We proberen de straat maximaal bereikbaar te houden voor bewoners.

Woonerf

We maken van het Apostolinnenpad een woonerf. In een woonerf mag gespeeld worden. Voetgangers mogen de volledige breedte van de straat gebruiken. Voertuigen mogen er maar 20 kilometer per uur en je mag enkel parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen.

Datum van het bericht: dinsdag 13 augustus 2019