Nieuws

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor Van Hemel - Gebroeders De Winterstraat 8 - een regularisatie voor bestemmingswijziging handelsruimte naar woning

Het gemeentebestuur deelt mee dat door  VAN HEMEL            

Met als adres Kerkstraat 25 bus 4, te 2275 Lille

Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Lille,

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres GEBR.DE WINTERSTR 8.

En met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 284 D3.

Het betreft een aanvraag tot een regularisatie voor bestemmingswijziging handelsruimte naar woning.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 13 oktober 2017 te 12:00 uur.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek tijdens de openingsuren worden ingekeken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.

Datum van het bericht: maandag 11 september 2017