Nieuws

Nieuwe collega voor de financiële dienst gezocht !

Nieuwe collega gezocht !

Bij het gemeentebestuur van Lille wordt volgende betrekking open verklaard en wordt een werfreserve voor een periode van twee jaar aangelegd: financieel deskundige B1-B3, voltijds, contractueel.

Het gemeentebestuur van Lille is op zoek naar een voltijds, contractueel
Financieel deskundige B1-B3
Globaal doel van de functie
Als financieel deskundige zal je alle aspecten van het financieel beheer van de gemeente, OCMW en AGB behartigen.
Aanwervingsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de betrekking moet je minstens 18 jaar oud zijn op de datum van afsluiten van de kandidaturen en beschikken over één van onderstaande diploma's en/of getuigschriften:
  • een bachelordiploma uitgereikt door een gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs of een examencommissie ingesteld door de Staat of één van de gemeenschappen
  • een diploma van een afdeling van hoger onderwijs voor sociale promotie van één cyclus uitgereikt door een gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs
  • een gelijkwaardig diploma

In het bezit zijn van rijbewijs B

Slagen voor een aanwervingsexamen

Bekomen van een voor de functie gunstig geschiktheidsprofiel

Aanbod

Een voltijdse job met loon volgens weddeschaal B1-B3 (minstens 2365,20 euro/maand, maximum 3985,29 euro/maand), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, flexibele arbeidsregeling, een gunstige verlofregeling en een fietsvergoeding.

Voor deze functie wordt max. 6 jaar relevante beroepservaring in aanmerking genomen voor de bepaling van de wedde.

Solliciteren

De informatiefolder met bijkomende inlichtingen kan opgevraagd worden via personeelsdienst@lille.be of telefonisch op de personeelsdienst op het nummer 014/448237.

De kandidaturen, met bijvoeging van een sollicitatiebrief en een recent CV dienen aangetekend verstuurd te worden aan het College van burgemeester en schepenen, Rechtestraat 44, 2275 Lille, via mail te worden verstuurd op personeelsdienst@lille.be (met ontvangstbevestiging) of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven op de personeelsdienst of het onthaal en dit ten laatste op 6 oktober 2017.Datum van het bericht: vrijdag 08 september 2017